Kαταιγίδα δις ευρώ από τον σούπερ Μάριο

Ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγορών περιουσιακών στοιχείων που θα περιλαμβάνει κρατικούς και ιδιωτικούς τίτλους, ύψους έως 60 δισ. ευρώ το μήνα, για την τόνωση της ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της απειλής του αποπληθωρισμού, ανακοίνωσε ο πρόεδρος της Κεντρικής Τράπεζας Mario Draghi.

Ο πρόεδρος της ΕΚΤ σημείωσε ότι το πρόγραμμα προβλέπει δύο όρια:
-όριο 33% ανά εκδότη
-και όριο 25% στην κάθε έκδοση

Ερωτηθείς για τη στάση της ΕΚΤ έναντι της Ελλάδας ο πρόεδρος της ΕΚΤ υπογράμμισε ότι «δεν έχουμε ειδικούς κανόνες για την Ελλάδα, ισχύουν οι ίδιοι κανόνες για όλους».

Όπως σημείωσε υπάρχει η πρόβλεψη παραίτησης (waiver) στα ελληνικά ομόλογα και θα πρέπει να υπάρχει πρόγραμμα. «Το όριο του 33% ανά εκδότη σημαίνει ότι θα μπορούσαμε να αγοράσουμε ελληνικά ομόλογα τον Ιούλιο όταν υπάρχουν μεγάλες λήξεις», πρόσθεσε.

H EΚΤ διευκρίνισε εξάλλου ότι κατά τη διάρκεια αξιολογήσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων οικονομικής βοήθειας για κράτη – μέλη της Ευρωζώνης, η επιλεξιμότητα [των τίτλων] θα αναστέλλεται και θα επαναλαμβάνεται στην περίπτωση που υπάρχει θετικό αποτέλεσμα της αξιολόγησης.

Οι αγορές θα βασίζονται στο μερίδιο των εθνικών κεντρικών τραπεζών στην κλείδα κατανομής της ΕΚΤ (στο μερίδιο των εθνικών κεντρικών τραπεζών στο κεφάλαιο της ΕΚΤ), όπως διευκρίνισε ο Mario Draghi.

Ορισμένα επιπλέον κριτήρια καταλληλότητας θα εφαρμόζονται στην περίπτωση κρατών που βρίσκονται σε πρόγραμμα προσαρμογής του ΔΝΤ και της ΕΕ.

Με άλλα λόγια είναι αναγκαίο για κράτη όπως η Ελλάδα να βρίσκονται εντός προγράμματος ούτως ώστε να δικαιούνται το νέο αυτό «εργαλείο» της ΕΚΤ, το οποίο θα ξεκινήσει τον Μάρτιο πανευρωπαϊκά και για την Ελλάδα -σύμφωνα με τον Draghi- ενδεχομένως τον Ιούλιο. Στο παραπάνω πλαίσιο υπενθυμίζεται ότι η τεχνική παράταση του μνημονίου της Ελλάδας λήγει στις 28 Φεβρουαρίου.

Η ΕΚΤ θα επιβλέπει και θα συντονίζει τις αγορές για να διασφαλίσει τον ενιαίο χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη.

Από τον Μάρτιο οι αγορές

Οι αγορές ομολόγων επενδυτικής βαθμίδας (investment-grade) κυβερνήσεων και ευρωπαϊκών φορέων και ιδρυμάτων στη δευτερογενή αγορά θα ξεκινήσουν τον Μάρτιο του 2015 και θα συνεχιστούν έως τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2016, δήλωσε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

Πρόσθεσε ότι «σε κάθε περίπτωση [το πρόγραμμα] θα διενεργείται μέχρι να δούμε μια διατηρήσιμη προσαρμογή στην πορεία του πληθωρισμού η οποία θα είναι συμβατή με τον στόχο για τον πληθωρισμό κοντά αλλά κάτω από το 2% σε μεσοπρόθεσμη βάση».

«Η ΕΚΤ αποφάσισε να ξεκινήσει ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγορών περιουσιακών στοιχείων, το οποίο θα περιλαμβάνει τα υφιστάμενα προγράμματα για τα ABS και τα καλυμμένα ομόλογα. Στο πλαίσιο του διευρυμένου προγράμματος, οι συνδυασμένες μηνιαίες αγορές δημόσιων και ιδιωτικών τίτλων θα φτάσουν τα 60 δισ. ευρώ», δήλωσε.

Το συνολικό πρόγραμμα της ΕΚΤ αναμένεται να φτάσει έως τα 1,1 τρισ. ευρώ, ξεπερνώντας τις προσδοκίες των αναλυτών.

Ομόφωνο το Δ.Σ. ότι πρόκειται για εργαλείο νομισματικής πολιτικής

Ο επικεφαλής της ΕΚΤ απέρριψε τις εικασίες ότι το Δ.Σ. είναι διχασμένο όσον αφορά την αναγκαιότητα των νέων μέτρων πολιτικής.

«Υπήρχε ομοφωνία στη δήλωση ότι το πρόγραμμα είναι ένα αληθινό εργαλείο νομισματικής πολιτικής – αυτό είναι σημαντικό, το πρόγραμμα είναι μέρος της εργαλειοθήκης μας», υπογράμμισε.

Ταυτόχρονα δήλωσε ότι υπήρχε «μεγάλη πλειοψηφία στην ανάγκη να δρομολογηθεί [το πρόγραμμα] τώρα – τόσο μεγάλη που δεν υπήρχε ανάγκη να τεθεί το ζήτημα σε ψηφοφορία».

Πρόσθεσε ότι υπήρξε συμφωνία στο Δ.Σ. όσον αφορά το σχέδιο για τον καταμερισμό των κινδύνων.

Μαξιλάρια ασφαλείας από τις κεντρικές τράπεζες

Αναφερόμενος στους κινδύνους του προγράμματος ο πρόεδρος της ΕΚΤ σημείωσε ότι εάν υπάρξει ένα γεγονός «πρώτα υπάρχουν τα μαξιλάρια ασφαλείας των κεντρικών τραπεζών».

Όσον αφορά τον καταμερισμό δυνητικών ζημιών ο Draghi σημείωσε ότι το Δ.Σ. αποφάσισε οι αγορές χρεογράφων ευρωπαϊκών ιδρυμάτων (το οποίο θα είναι 12% των πρόσθετων αγορών και θα αγοραστούν από τις εθνικές κεντρικές τράπεζες) να υπόκεινται σε αμοιβαιοποίηση του κινδύνου.

Το υπόλοιπο από τις πρόσθετες αγορές των εθνικών τραπεζών δεν θα υπόκεινται, όπως εξήγησε.

Η ΕΚΤ θα κρατήσει το 8% των πρόσθετων αγορών. Αυτό υποδηλώνει ότι συνολικά το 20% των πρόσθετων αγορών θα υπόκεινται σε ένα καθεστώς επιμερισμού του κινδύνου.

Όσον αφορά τη μεταχείριση των πιστωτών, το Ευρωσύστημα δέχεται την ίδια (pari passu) μεταχείριση με τους επενδυτές του ιδιωτικού τομέα, σύμφωνα με τους όρους των εν λόγω τίτλων, ανέφερε ο πρόεδρος της ΕΚΤ.

Αλλαγές στα TLTROs

Το Δ.Σ. της ΕΚΤ αποφάσισε επίσης να τροποποιήσει τις έξι υπολειπόμενες στοχευμένες πράξεις πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (TLTROs).

Όπως ανακοινώθηκε,  το επιτόκιο που θα εφαρμοστεί στις μελλοντικές πράξεις TLTRO θα είναι ίσο με το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης του Ευρωσυστήματος που θα επικρατούν κατά το χρόνο διενέργειας της κάθεTLTRO, απομακρύνοντας σε αυτό το πλαίσιο το spread των 10 μ.β. των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης που εφαρμόστηκε στις δύο πρώτες TLTROs.

Αμετάβλητα τα επιτόκια

Λίγο νωρίτερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα είχε ανακοινώσει ότι διατήρησε τα επιτόκιά της στα ιστορικά τους χαμηλά επίπεδα, επιβεβαιώνοντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών.

Ειδικότερα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ αποφάσισε ότι το επιτόκιο των πράξεων κύριας αναχρηματοδότησης καθώς και τα επιτόκια της διευκόλυνσης οριακής χρηματοδότησης και της διευκόλυνσης αποδοχής καταθέσεων θα παραμείνουν αμετάβλητα σε 0,05%, 0,30% και ‑0,20% αντιστοίχως.

Η ανακοίνωση της ΕΚΤ για το QE

-Η ΕΚΤ διευρύνει τις αγορές περιουσιακών στοιχείων και περιλαμβάνει ομόλογα εκδοθέντα από κεντρικές κυβερνήσεις, ειδικούς φορείς-εκδότες χρεογράφων και ευρωπαϊκούς οργανισμούς της ζώνης του ευρώ.
-Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως.
– Προβλέπεται ότι οι αγορές θα διενεργούνται τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016.
-Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί με σκοπό την εκπλήρωση της αποστολής της ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) ανακοίνωσε σήμερα ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Στο πλαίσιο του εν λόγω προγράμματος, το οποίο αποβλέπει στην εκπλήρωση της αποστολής της ΕΚΤ για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ θα συμπεριλάβει τις αγορές κρατικών ομολόγων στα υφιστάμενα προγράμματα αγοράς περιουσιακών στοιχείων του ιδιωτικού τομέα προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι κίνδυνοι μιας υπέρμετρα παρατεταμένης περιόδου χαμηλού πληθωρισμού.

Το Διοικητικό Συμβούλιο έλαβε την απόφαση αυτή σε ένα περιβάλλον στο οποίο οι περισσότεροι δείκτες πραγματικού και αναμενόμενου πληθωρισμού στη ζώνη του ευρώ έχουν μετατοπιστεί προς τα ιστορικώς κατώτατα επίπεδά τους. Καθώς οι ενδεχόμενες δευτερογενείς επιδράσεις στον καθορισμό των μισθών και των τιμών ενείχαν τον κίνδυνο να επηρεάσουν αρνητικά την εξέλιξη των τιμών μεσοπρόθεσμα, κατέστη αναγκαία μια σθεναρή αντίδραση της νομισματικής πολιτικής.

Οι αγορές περιουσιακών στοιχείων παρέχουν νομισματική στήριξη στην οικονομία σε ένα πλαίσιο όπου τα βασικά επιτόκια της ΕΚΤ έχουν διαμορφωθεί στο κατώτερο όριό τους. Οδηγούν δε σε περαιτέρω χαλάρωση των νομισματικών και των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, μειώνοντας το κόστος πρόσβασης των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών σε χρηματοδότηση. Το γεγονός αυτό τείνει να στηρίζει τις επενδύσεις και την κατανάλωση και, εντέλει, συμβάλλει στην επάνοδο των ρυθμών πληθωρισμού σε επίπεδα πλησίον του 2%.

Το εν λόγω πρόγραμμα θα συμπεριλαμβάνει το πρόγραμμα αγοράς τίτλων που έχουν εκδοθεί έναντι περιουσιακών στοιχείων (asset-backed securities purchase programme – ABSPP) και το πρόγραμμα αγοράς καλυμμένων ομολογιών (covered bond purchase programme – CBPP3), τα οποία τέθηκαν σε εφαρμογή στα τέλη του περασμένου έτους. Oι αγορές θα ανέρχονται συνολικά σε 60 δισεκ. ευρώ μηνιαίως. Προβλέπεται ότι θα διενεργούνται τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και σε κάθε περίπτωση έως ότου το Διοικητικό Συμβούλιο διαπιστώσει μια σταθερή προσαρμογή της πορείας του πληθωρισμού η οποία συνάδει με την επιδίωξή του να διατηρεί τους ρυθμούς πληθωρισμού κάτω αλλά πλησίον του 2% μεσοπρόθεσμα.

Η ΕΚΤ θα αγοράσει στη δευτερογενή αγορά ομόλογα κεντρικών κυβερνήσεων, ειδικών φορέων-εκδοτών χρεογράφων και ευρωπαϊκών οργανισμών της ζώνης του ευρώ, με χρήμα κεντρικής τράπεζας. Έτσι, οι οργανισμοί που προέβησαν στην πώληση τίτλων θα μπορούν να αγοράσουν άλλα περιουσιακά στοιχεία και να διευρύνουν την παροχή πιστώσεων στην πραγματική οικονομία. Και στις δύο περιπτώσεις, αυτό συμβάλλει σε χαλάρωση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών.

Το πρόγραμμα σηματοδοτεί την αποφασιστικότητα του Διοικητικού Συμβουλίου να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για τη σταθερότητα των τιμών σε ένα πρωτόγνωρο οικονομικό και χρηματοπιστωτικό περιβάλλον. Τα μέσα που χρησιμοποιεί είναι τα δέοντα στις παρούσες συνθήκες και συνάδουν απόλυτα με τις Συνθήκες της ΕΕ.

Όσον αφορά τις πρόσθετες αγορές περιουσιακών στοιχείων, το Διοικητικό Συμβούλιο διατηρεί τον έλεγχο όλων των χαρακτηριστικών του προγράμματος και η ΕΚΤ θα συντονίζει τις αγορές, διαφυλάττοντας έτσι τον ενιαίο χαρακτήρα της νομισματικής πολιτικής του Ευρωσυστήματος. Το Ευρωσύστημα θα κινητοποιήσει τους πόρους που διαθέτει σε αποκεντρωμένη βάση.

Σε ό,τι αφορά τον επιμερισμό υποθετικών ζημιών, το Διοικητικό Συμβούλιο αποφάσισε ότι οι αγορές τίτλων ευρωπαϊκών οργανισμών (που θα αποτελούν το 12% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων και τους οποίους θα αγοράζουν οι ΕθνΚΤ) θα υπόκεινται σε επιμερισμό ζημιών. Οι υπόλοιπες πρόσθετες αγορές περιουσιακών στοιχείων από τις ΕθνΚΤ δεν θα υπόκεινται σε επιμερισμό ζημιών. Η ΕΚΤ θα διακρατεί το 8% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων. Αυτό σημαίνει ότι το 20% των πρόσθετων αγορών περιουσιακών στοιχείων θα υπόκειται σε καθεστώς επιμερισμού των κινδύνων.

Advertisements

Σχολιάστε

Συνδεθείτε για να δημοσιεύσετε το σχόλιο σας:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Google+

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Google+. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s

Αρέσει σε %d bloggers: